duminică, 9 octombrie 2011

Unul dintre mesajele mele preferate din Biblie - psalmul 119/ One of my favorite messages from the Bible - Psalm 119


140 Cuvîntul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.

141 Sînt mic şi dispreţuit, dar nu uit poruncile Tale.

142 Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, şi Legea Ta este adevărul.

143 Necazul şi strîmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sînt desfătarea mea.


144 Învăţăturile Tale sînt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!

145 Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orînduirile Tale.

146 Te chem: mîntuieşte-mă, ca să păzesc învăţăturile Tale!

147 O iau înaintea zorilor şi strig; nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.

148 O iau înaintea străjilor de noapte, şi deschid ochii, ca să mă gîndesc adînc la Cuvîntul Tău.

149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta: înviorează-mă, Doamne, după judecata ta!

150 Se apropie ceice urmăresc mişelia, şi se depărtează de Legea Ta.

151 Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sînt adevărul.

152 De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale, că le-ai aşezat pentru totdeauna.

153 Vezi-mi ticăloşia, şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.

154Apără-mi pricina, şi răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduinţa Ta.

155 Mîntuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orînduirile Tale.

156 Mari sînt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecăţile Tale!

157 Mulţi sînt prigonitorii şi protivnicii mei, dar nu mă depărtez de învăţăturile Tale.

158 Văd cu scîrbă pe cei necredincioşi Ţie, cari nu păzesc Cuvîntul Tău.

159 Vezi cît de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!

160 Temelia Cuvîntului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sînt vecinice.

161 Nişte voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decît de cuvintele Tale.

162 Mă bucur de Cuvîntul Tău, ca cel ce găseşte o mare pradă.

163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.

164 De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.

165 Multă pace au ceice iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire.

166 Eu nădăjduiesc în mîntuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.

167 Sufletul meu ţine învăţăturile Tale, şi le iubesc mult de tot!

168 Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale, căci toate căile mele sînt înaintea Ta.

169 Să ajungă strigătul meu pînă la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta.

170 Să ajungă cererea mea pînă la Tine! Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!

171 Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orînduirile Tale!

172 Să cînte limba mea Cuvîntul Tău, căci toate poruncile Tale sînt drepte!

173 Mîna Ta să-mi fie într'ajutor, căci am ales poruncile Tale.

174 Suspin după mîntuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta este desfătarea mea.

175 Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude, şi judecăţile Tale să mă sprijinească!

176 Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale.

For English click here

Niciun comentariu: