vineri, 27 septembrie 2013

Servicii divine - Biserica Baptistă Germană „Harul” Timișoara

SERVICII DIVINE LIVE - ARHIVĂ - BISERICA BAPTISTĂ GERMANĂ „HARUL” TIMIȘOARA

Deuteronomul 18:13
Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.VERSETUL SĂPTĂMÂNII

Maleahi 3:10
Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.