joi, 19 august 2010

Berzasca - repetiții și serviciu divin - / The Church of Berzasca - reversals and sermony -

Biserica din Berzasca nu-mi este deloc străină. Am fost acolo de multe ori cu fanfara, ba chiar și la o înmormântare.
Am fost și ieri. Știam că merg la o repetiție de orchestră (un frate din Australia a venit în România cu instrumente și a început în foarte multe biserici să lucreze cu copiii și tinerii în domeniul muzicii). Mai știam că după repetiție vom participa și la serviciul divin. Și mai știam că eu va trebui să cânt cu copiii la ... fluier :) și că aceștia sunt începători ( ca și mine :D )
Daaaar... am ajuns acolo, și am văzut peste 20 de copii care... știau să cânte!!! Și știau bine. Eu am învățat să cânt la trompetă iar la fluier... am încercat să învăț singură câteva cântări...deci vă dați seama ce cunoștințe am :D
Am început să cânt cu ei într-o sală care era foarte frumos aranjată și îngrijită - cântau mai bine decât mine :) apoi am trecut la teorie - eram mai bună decât ei :D ehh... :P
Am realizat în timp ce lucram cu ei, câtă muncă se depune acolo și am început să îl apreciez mai mult pe Dani Băloi - diaconul nostru, și pe toți cei ce lucrează cu copiii aceștia.
Știam de mult că unchiul meu, Ilie Milutin - pastorul nostru, merge la Berzasca împreună cu Dani, dar parcă abia ieri am realizat câtă slujire implică asta... iar eu nu am făcut decât să cânt cu câțiva copii...
După 5 minute de cântat cu copii, i-am zis lui Grig:
- Eu nu mai vin aici niciodată... Nu mă descurc... Mă obosesc copiii aștia.
Grig nu mi-a spus nimic dar mă bucur că apoi a stat cu mine și s-a chinuit cu... cel mai dificil și începător copil :D
Acum îmi doresc să mai merg acolo... Și da, asta dacă va fi nevoie de mine. Și îmi doresc să fac mult mai mult acum...
Am fluierul de 15 ani, cred, cumpărat de mama mea, adus din Cehia de un profesor... dar nu mi-am prea dat silința să învăț prea multe la fluier... mi-am zis ca nu îmi va folosi mie vreodată în vreo lucrare... Bine era să nu fii gândit așa! :)

ENGLISH TRANSLATION:
The Church of Berzasca it is not at all unfamiliar to me. I’ve been there many times with the brass band, we were even at a funeral there.
I was yesterday also. I knew I will go at a orchestra band reversal ( a brother came from Australia with all the needed equipment and start to work with the teenagers and children in the music section). I also knew after the reversal we will attend at the divine service. And I knew and that I will have to sing with the kids at the Blockflöte... and the kids are beginners (just like me :D )
But... we arrived there and I saw more than 20 children who know to sing!!! And they know it very well. I learnt to sing at the trumpet but at the blockflote I tried to learn by myself few songs... so you realize how much knowledge I have at this instrument :D
I start to sing with them in a separate room that was so nice arranged and lovely designed for kids – they sung better than me :) – then we made some music theory – I was better than they were :D Ehhh.... ;))
I realized while I was working with them, how much work its needed there and I start to better appreciate Dani Băloi, our deacon, and all those who work there.
I always knew that my uncle, Ilie Milutin – our pastor, goes with Dani and others to preach and work in the Church of Berzasca – but yesterday I realized better how much work this requires... and I only went there to sing...
After 5 minutes of reversal with my kids at blockflote, I said to Grig:
- I don’t want to come here ever again! These kids make me so tired...
Grig didn’t said anything and I’m glad he worked then with a boy who was a fresh beginner at blockflote :)
Now... I wish to go there again... And yes, this if they will need me... And now I wish to do much more than I did last time...
I have my blocklote for more than 15 years, I believe. My mom bought it from Cehia throw a professor but I didn’t practice that much and I said it will not be something I’ll need much later... Now i regret I said that :)

Câteva poze cu copiii/ Few pics with the kids:

Dani Băloi
The orchestra band


Grig

Me

Me and Grig