sâmbătă, 7 septembrie 2013

Pastorii noștri

Please, let me know if you want an english version of this article

„Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.”       1 Timotei 3:13
„Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.” 1 Timotei 5:17
 „Vrednic este lucrătorul de plata lui.” 1 Timotei 5:18
Cât de mult ne prețuim pastorii? Cât de mult ne rugăm pentru ei? Cineva a spus că primul pas în a distruge o biserică este să-i faci pe membrii ei să își critice pastorul.