marți, 24 iunie 2014

Ce să facem cu persoanele care ne rănesc ?

În viața noastră apar tot felul de persoane. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu familii și cu prieteni. Unii ne rănesc. Ce să facem cu persoanele care ne rănesc ? De la bun început vă spun: iubiți-le. Nu simțiți iubire în momentul în care vă rănesc, dar setați-vă mintea și inima ca să le doriți binele și să le iubiți.
Sigur că în viață apar și persoane care nu știu altceva decât să rănească, care au doar o formă de evlavie și doresc să profite de slăbiciunile celor din jur, oameni care scot ce e mai rău din om. De astfel de persoane, cred că este bine să vă feriți și să stați deoparte. Nicăieri în Biblie nu găsesc scris că trebuie să trecem prin așa ceva, dacă devine un proces continuu. 
Nu trebuie să urâți, nu trebuie să vă bucurați când sunt pedepsiți de Dumnezeu, dar, pur și simplu, să stabiliți limite în ce privește legătura cu astfel de oameni. La urma urmei, de ce ați urî pe cineva care își petrece timpul căutând metode pentru a vă denigra și a încerca să vă nefericească? E greu pentru astfel de oameni să fie așa.
Însă, tot mai des întâlnite sunt certurile între frații în Domnul, între frații de corp, între soț și soție; în general, între membrii familiei, între rude. Ca și creștini, în astfel de cazuri e nevoie de îndelungă răbdare și înțelepciune în confruntarea unor astfel de probleme.
Viața pe pământ este destul de scurtă. Niciodată nu plecați din casă, nu terminați o conversație la telefon și nu adormiți supărați pe cineva, în special, când e vorba de cei din familia voastră. Indiferent de cât de răi vi se par la momentul actual, iubiți-i și rugați-vă pentru pace.

ENGLISH:
We have so many people in our lives. God blessed us with family and friends. Some of them hurt us. What to do with the persons who hurt us ? From the start I am telling you: love them. You won't feel love in the moment they hurt you, but set your mind and heart to wish them good and to love them.
Of course, in our lives we also have people who don't know anything else, but to hurt, who just appear to have a piety and want to take advantage from the weakness of others, people who bring out the worst in human. Nowhere in the Bible I don't find to be written that we must go through something like this if this thing becomes a continues process.
You don't have to hate them, you don't have to enjoy when they are punished by God, but just set limits regarding the connection with them. After all, why would you hate someone who spends his time looking for ways to denigrate you and trying to make you unhappy ? It is hard for this type of people to be like this.
Unfortunately, more often we see argues between our brothers in the Lord, between the family, husband and wife and so on. As Christians, in these kind of situations we need a long patience and wisdom in trying to deal with this problems.
This life on Earth is so short. Never leave from home or finishing a conversation in hate, do not fall asleep mad on someone, especially, when its from your family. No matter how bad they look at the moment, just love them and pray for peace. 

sâmbătă, 21 iunie 2014

TIMIȘOARA: Astăzi, la Biserica Penticostală „Elim” - Valentin Popovici și fanfarele reunite din Chicago

Astăzi, 21 iunie, la Biserica Penticostală „Elim” din Timișoara, va avea loc un serviciu special de închinare, împreună cu fratele Valentin Popovici și fanfarele reunite din Chicago.
Biserica Penticostală „Elim” Timișoara și toți cei care doresc să ia parte alături de noi la această bucurie sunt bineveniți. Serviciul divin va începe la ora 18:00 și se va transmite live la adresa http://www.elim.ro.
Intrarea este liberă. Vă așteptăm !
Biserica Penticostală „Elim”
Strada Virgil Madgearu nr. 39
Timisoara, Romania+40(0)256 494 385


Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro TIMIȘOARA: Astăzi, la Biserica Penticostală „Elim” – Valentin Popovici și fanfarele reunite din Chicago